© 2018 Kirurgiteamet Växjö
Karin Brunnström Kirurgspecialist
Torbjörn Ambré Kirurgspecialist
Helen Sandström Leg sjuksköterska
Kristine Petersson Sjuksköterska
Ann-Sofie Dahl Undersköterska
Monica Svensson Receptionist
Dag Martin Nilsson Kirurgspecialist